Training leerkrachten

Deskundigheidsbevordering van de leerkrachten maakt bij veel basisscholen deel uit van hun samenwerking met Muziek Netwerk Salland. Het aanbod varieert door trainingen op maat, al dan niet in de klas. Zo is er de cursus  ‘Hoe geef ik ook al weer een leuke muziekles’. Er zijn trainingen bij het werken met de leerlijn Thematisch Muziekonderwijs en scholing bij Korte Muziekprojecten.

Al een twintigtal scholen heeft gekozen voor een bijscholingsprogramma van Muziek Netwerk Salland. De uitvoering bestrijkt enkele jaren. De trainingen worden gegeven door een bevoegd schoolmusicus.