Skip to main content

Training leerkrachten

Deskundigheidsbevordering van de leerkrachten maakt bij veel basisscholen deel uit van hun samenwerking met Muziek Netwerk Salland. De trainingen worden op maat per school ontwikkeld en in overleg vastgesteld.

Enkele voorbeelden:

  • Hoe geef ik ook al weer een leuke muziekles
  • Muzikale zinnenverzetters
  • Werken met de leerlijn "Thematisch Muziekonderwijs"
  • Scholing bij Korte Muziekprojecten

Al een twintigtal scholen heedt gekozen voor een bijscholingsprogramma van Muziek Netwerk Salland. dit bestrijkt enige jaren. De trainingen worden gegeven door een bevoegd schoolmusicus.

Voor meer informatie zie brochure "Muziek Maken" pagina 13