Gelegenheidsmuziek

 • Koor

  Binnen de school wordt in dit aanbod een koor gevormd. Bijvoorbeeld voor de Kerst, maar ook voor allerhand andere gelegenheden. De grootte van het koor en het aantal keer dat het koor bijeen komt is variabel. Er komt een schoolmusicus op school om de liedjes in te studeren en het koor te dirigeren. Het koor begeleidt zichzelf op kleine muziekinstrumentjes (schudeitjes, belletjes, een tamboerijn, etc.) Een afsluitend concertje is optioneel.

 • Popbandjes

  Binnen de school worden popbandjes gevormd. De popbandjes bestaan uit 7 à 8 kinderen. Binnen een bandje wordt gitaar, keyboard en diverse slagwerkinstrumenten bespeeld. Ook wordt er gezongen. De bandjes worden begeleid door 3 muziekdocenten. De elektronica die nodig is voor het bandje wordt door Muziek Netwerk Salland geleverd. In de eerste weken leren de kinderen de beginselen op het instrument dat zij spelen binnen het bandje. Daarna wordt steeds meer samengespeeld. Het aantal keer dat de popbandjes bij elkaar komen is variabel, maar minimaal 6 keer. Indien gekozen wordt voor 8 weken of meer kan er afgesloten worden met een klein concertje.

 • Muziek/zang bij de musical

  In overleg met de school kan er een ondersteuningsprogramma worden afgesproken bij de (kerst)musical. Dit kan bestaan uit hulp bij het instuderen van de liedjes, maar ook uit het muzikaal begeleiden van de musical door alle of een deel van de kinderen. De musical hulp wordt op maat gemaakt, maar heeft de intentie om kinderen op een muziekinstrument te laten spelen en de zang van de musical op een hoger niveau te tillen.

 • Wereldmuziekband groot

  De kinderen (gr 5,6,7) gaan gedurende 6 weken wereldmuziek spelen op één van de volgende instrumenten: viool, cello slagwerk, gitaar, koper/keyboard. Er komen 5 muziekdocenten tegelijkertijd op school. Naast les op het instrument worden er 2 liedjes uit andere landen ingestudeerd. Deze worden vooraf met de school afgesproken (ook mede afhankelijk van het thema dat mogelijk in de groepen speelt). Tijdens de laatste les kunnen de 2 liedjes worden uitgevoerd voor de andere leerlingen.

 • Wereldmuziekband klein

  De kinderen (groep 5 of 6 of 7) gaan gedurende 6 weken wereldmuziek spelen. Aan dit project kan 1 groep deelnemen (max. 24 kinderen). Met de school wordt in overleg met MNS afgesproken welke 2 instrumenten aan de groep worden aangeboden. Er komen 2 muziekdocenten tegelijkertijd op school. Naast les op het instrument worden er 2 liedjes uit andere landen ingestudeerd. Deze worden vooraf met de school afgesproken (ook mede afhankelijk van het thema dat mogelijk in de groepen speelt). Tijdens de laatste les kunnen de 2 liedjes worden uitgevoerd voor de andere leerlingen.

 • (Dank je wel) workshop voor ouders

  De workshop laat ouders ervaren hoe het is om op een muziekinstrument te spelen. Afhankelijk van de grootte van de groep en de wensen van de school kan een dagdeel vullend programma worden gemaakt. Er kunnen bijvoorbeeld 3 instrumenten worden aangeboden en na ieder half uur schuiven de groepen door naar het volgende instrument. Maar een andere invulling is ook mogelijk.

  Bij dit aanbod zou ook een mogelijkheid zijn de plaatselijke harmonie of fanfare in te schakelen.