Skip to main content

Gelegenheidsmuziek

 • Koor

  Bij dit aanbod wordt een koor binnen de school gevormd. Bijvoorbeeld voor de Kerst, maar ook voor andere gelegenheden. De grootte van het koor en het aantal keren dat het koor samen komt is variabel. De schoolmusicus studeert de liedjes in en dirigeert het koor. Het koor begeleidt zichzelf op kleine muziekinstrumenten (schudeitjes, belletjes, een tamboerijn, etc.) Een afsluitend concertje is optioneel.

 • Popbandjes

  Binnen de school worden popbandjes gevormd, die bestaan uit zeven à acht kinderen. In een bandje worden gitaar, keyboard en diverse slagwerkinstrumenten bespeeld en gezongen. De bandjes worden begeleid door drie muziekdocenten. De elektronica, die nodig is voor het bandje, wordt door Muziek Netwerk Salland geleverd. In de eerste weken leren de kinderen de beginselen op het instrument. Daarna wordt steeds meer samengespeeld. Het aantal keren dat de popbandjes bij elkaar komen is variabel, maar minimaal zes keer. Indien gekozen wordt voor acht weken of meer kan er afgesloten worden met een klein concertje.

 • Muziek/zang bij de musical

  In overleg met de school kan er een ondersteuningsprogramma worden afgesproken bij de (kerst)musical. Dit kan bestaan uit hulp bij het instuderen van de liedjes, maar ook uit het muzikaal begeleiden van de musical door alle of een deel van de kinderen. De musical hulp wordt op maat gemaakt, maar heeft de intentie om kinderen op een muziekinstrument te laten spelen en de zang van de musical op een hoger niveau te tillen.

 • Wereldmuziekband groot

  De kinderen (gr 5,6,7) gaan gedurende zes weken wereldmuziek spelen op één van de volgende instrumenten: viool, cello, slagwerk, gitaar, koper/keyboard. Er komen vijf muziekdocenten tegelijkertijd op school. Naast les op het instrument worden er twee liedjes uit andere landen ingestudeerd. Deze worden vooraf met de school afgesproken (ook mede afhankelijk van het thema dat mogelijk in de groepen speelt). Tijdens de laatste les kunnen de twee liedjes worden uitgevoerd voor de andere leerlingen.

 • Wereldmuziekband klein

  De kinderen (groep 5 of 6 of 7) gaan gedurende zes weken wereldmuziek spelen. Aan dit project kan één groep deelnemen (max. 24 kinderen). Met de school wordt in overleg met MNS afgesproken welke twee instrumenten aan de groep worden aangeboden. Er komen twee muziekdocenten tegelijkertijd op school. Naast les op het instrument worden er twee liedjes uit andere landen ingestudeerd. Deze worden vooraf met de school afgesproken (ook mede afhankelijk van het thema dat mogelijk in de groepen speelt). Tijdens de laatste les kunnen de twee liedjes worden uitgevoerd voor de andere leerlingen.

 • (Dank je wel) workshop voor ouders

  De workshop laat ouders ervaren hoe het is om op een muziekinstrument te spelen. Afhankelijk van de grootte van de groep en de wensen van de school kan een dagdeel vullend programma worden gemaakt. Er kunnen bijvoorbeeld drie instrumenten worden aangeboden en na ieder half uur schuiven de groepen door naar het volgende instrument. Maar een andere invulling is ook mogelijk.

  Bij dit aanbod zou ook een mogelijkheid zijn de plaatselijke harmonie of fanfare in te schakelen.

  Voor meer informatie zie brochure "Muziek Maken" pagina 8 en 9