Skip to main content

Stichtingsbestuur

Voorzitter

Vacant; waarnemend voorzitter Fanny Huisman

Secretaris

Carla Schulkes

Penningmeester

Gerard Schrijver, ondersteund door Theo Velderman

Scholenportefeuille

Hans Flierman

Algemeen bestuurslid

Fanny Huisman

Scholencommissie

Hans Flierman
Lies Tijhaar
Ali Voskuil
Rietje Kuipers